Merilkon

Edustamamme palvelut:

Yritys

Merilkon Oy edustaa mm. ProQuest-, Patseer- ja MarketResearch.com PROFOUND-palveluita sekä Updatumin mediaseuranta-palveluita Suomessa ja Baltiassa. ProQuest on maailmanlaajuisesti johtava informaatiopalveluiden tarjoaja. Edustamamme palvelut kattavat bisnes- ja markkinatiedon, uutispalvelut, ja patentit sekä teknologisen ja tieteellisen tiedon.

Palveluvalikoimamme laajuus mahdollistaa kokonaisvaltaisten tietopalveluratkaisujen toimittamisen asiakkaillemme organisaation koosta riippumatta. Tietosisältöjen tarkka luokittelu takaa, että asiakkaamme saavat laadultaan korkeatasoista ja juuri omalle organisaatiolle tärkeää tietoa.

Palvelujemme käyttäjät voivat valita työvälineekseen kulloinkin sopivat palvelut ja niihin liittyvät modulit tai tietokannat. Voimme myös toteuttaa asiakkaalle yksinkertaisen hakulomakkeen intranetiin. Strateginen tieto voidaan ohjata suoraan asiakkaan sähköpostiin tai intranetiin esim. johdon ja asiantuntijoiden luettaviksi. Ratkaisumme voidaan myös istuttaa eri palveluntarjoajien portaaleihin.

ProQuest Dialog-palvelussa laajat lehtiartikkelit, kokousjulkaisut, tutkimusraportit, uutistiedotteet ym. lähteet referoidaan tietokantoihin, joita voidaan käyttää tutkimuksen ja tuotekehityksen tukena. Tietokantamme kattavat kaikki tärkeät tieteen ja tekniikan alueet: biotieteet, materiaalitieteet, lääketiede, kemia, koneenrakennus, sähkötekniikka, tietoliikenne, informaatioteknologia jne.

PatSeer on monipuolinen IPR-työkalu, joka tarjoaa laajan patenttitietosisällön lisäksi monipuoliset haku-, visualisointi-, analyysi- ja projektityökalut patenttitiedon ja kilpailuympäristön hallintaan. PatSeeriin voidaan helposti tuoda tietoa myös muista tietolähteistä tai palveluista (mm. ProQuest) ja hyödyntää sitä yhdessä patenttitiedon kanssa.

MarketResearch.com PROFOUND on kanava yrityksen johtamiseen tarvittavan strategisen tiedon lähteille. Markkinatutkimus- ja toimialaraportteja on kauttamme saatavissa keskitetysti enemmän kuin mistään muualta. Palvelut sisältävät yli 500.000 markkinatutkimusta. Ainutlaatuista palvelussamme on mahdollisuus ostaa laajoista tutkimuksista tieto palasina oman tarpeen mukaisesti.

Edustamiemme Alma Talent Tietopalveluiden yritysten tilinpäätöstietoihin perustuvat tilinpäätösanalyysit, avainkilpailijat sisältävät benchmarking -raportit ja arvonmääritykset voi tilata yrityksistä kaikkialta maailmasta.

Tietoammattilaiset, asiantuntijat ja yritysjohto sekä palveluiden muut loppukäyttäjät yrityksissä, pankeissa, korkeakouluissa ja julkisissa organisaatioissa yli 100 maassa hyödyntävät ProQuest Dialogin ja MarketResearch.comin palveluja niiden sisällön syvyyden ja laajuuden, kehittyneen teknologian ja helpon integroitavuuden sekä hakujen tarkkuuden ja nopeuden takia.