Merilkon

Tutustu eri palveluihin, työvälineisiin ja vaihtoehtoihin.

Business Intelligence

Business Intelligence on systemaattista yrityksen suorittamaa sen liiketoimintaan vaikuttavien tietojen hankintaa ja analysointia. Se on siis huomattavasti laajempi ja monipuolisempi käsite kuin ohjelmistotuotteita yrityksen sisäisen numeerisen tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen myyvien yritysten tapa nähdä asia.

Business Intelligence on hyvin paljolti tiedon hankintaa yrityksen ulkopuolelta: kilpailijoista ja asiakkaista sekä niiden toiminnasta ja markkinoista. Kohteena ovat lisäksi mm. markkinat ja toimialat ylipäätään, sidosryhmät, lainsäädäntö ja teknologiat. Keskeisenä focus-alueena ovat tulevaisuus ja trendit eli se liiketoimintaympäristö, jossa yrityksen menestyminen jatkossa ratkeaa.

Merilkon tarjoaa tälle alueelle useita johtavia, innovatiivisia palveluratkaisuja ja työvälineitä sisältäen mm.

Palvelut soveltuvat niin suurille kuin pienillekin organisaatioille. Kyse ei ole vain tietosisällöistä vaan tehokkaista työvälineistä löytä juuri kriittinen tieto ja saada se yrityksen sisällä tehokkasti käyttöön.