Merilkon

Business Intelligence -palvelut

Strategiset toimialakatsaukset

Strategiset toimialakatsaukset käsittelevät toimialojen muutoksia ja tulevaa kehitystä: mihin toimialat ovat menossa ja mitä muutokset tarkoittavat Suomessa toimiville alan yrityksille. Raportit ovat kattavia ja korkealaatuisia kotimaisia toimialatuotteita, jotka katsovat vahvasti tulevaisuuteen ja nostavat esiin keskeisimmät asiat, joihin toimialan päättäjien olisi tärkeää kiinnittää huomiota strategisia tavoitteitaan ja linjauksiaan määritellessään. Toimialakatsaukset perustuvat laajaan analyysiin ja mittavaan data-aineistoon. Raportit sisältävät myös ainutlaatuisen kotimaisten yritysten johdon näkökulman kunkin toimialan kehitykseen.

Lue lisää strategisista toimialakatsauksista ja tilaa esitteet:

Strateginen toimialakatsaus