Malliraportit veloituksetta

Valitse haluamasi malliraportit ja tilaa ne veloituksetta.

  • Balance Analyysi
  • Balance Benchmarking
  • Kilpailijapaketti
  • Balance Arvo
  • Balance Ranking
  • Palvelujen esitteet:
  • Haluan myös vastaavat esitteet
  • Sähköpostiosoite:

Ota yhteyttä

Tutustu muihin palveluihimme

Yritysanalyysit ja vertailut

Kotimaisista ja kansainvälisistä analyysipalveluista on hyötyä, kun halutaan luotettavaa tietoa kilpailijoiden, alihankkijoiden, yhteistyökumppaneiden, sijoituskohteiden tai asiakkaiden taloudellisesta tilasta.

Balance Consulting Oy on Kauppalehti-ryhmään kuuluva suomalainen, puolueeton tilinpäätösinformaation analysointiin ja vertailuun erikoistunut tutkimus- ja tietopalveluyhtiö. Kaikki sen analyysit ja raportit ovat saatavissa kauttamme.

Palvelu sisältää valmiiksi analysoituja raportteja yli 35 000 suomalaisesta yrityksestä. Tilauksesta raportit saa myös ulkomaisista yrityksistä.

Merilkon on toimittanut asiakkaillemme Suomessa jatkuvasti analyyseja ja kilpailijavertailuja kansainvälistä yrityksistä kaikkialta maailmasta. Analyysi on saatavissa yli 20 miljoonasta yritysestä (myös tytäryritykset ja pienet yritykset). Kansainvälisten analyysien saatavuus on koko ajan parantunut ja esim. Venäjältä on saatavissa analyysi peräti 700.000 yrityksestä.

Tilattavien raporttien kieleksi voi valita suomen tai englannin ja raportit toimitetaan sähköisesti PDF-muodossa.

Balance tuotteet:

Balance Analyysi kertoo usean vuoden aikasarjana yrityksen riskiluokituksen, keskeiset tunnusluvut, oikaistun tilinpäätöksen, kassavirtalaskelman ja toimialavertailun. Se sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa halutaan arvioida ja seurata oman yrityksen kehitystä, kilpailijoiden kehitystä, yhteistyökumppaneita, alihankkijoita tai asiakkaita. Raportin laajuus on noin 16 sivua.

Balance Benchmarking on strategiatyön perustyökalu, kun halutaan verrata omaa menestystä ja taloudellista tilaa muihin samalla liiketoiminta-alueella toimiviin yrityksiin. Benchmarking-analyysissa on viiden vuoden aikasarjatarkastelu ja se käsittää yli 50 tunnuslukuvertailua (taulukkoina) liiketoiminta-alueittain seuraavasti: toiminnan laajuus, kustannusrakenne ja resurssien käyttö, kannattavuus, vakavaraisuus ja velkaantuneisuus, maksuvalmius ja käyttöpääoma. Benchmarkingiin voidaan valita mukaan kiinnostavat yritykset kotimaasta ja ulkomailta.

Kilpailijapaketti sisältää sekä yksittäiset Balance Analyysit että näistä yrityksistä tehdyn Balance Bencmarkingin, joka sisältää mm. yli 50 vertailevaa taulukkoa.

Balance Arvo on tilinpäätösperusteinen yrityksen arvonmääritys. Se antaa yritykselle objektiivisen ja vertailukelpoisen arvion yrityksen tämänhetkisestä arvosta. Arvio perustuu yrityksen taloudelliseen kehitykseen ja sen asemaan markkinoilla. Erityisen hyvin se sopii tilanteisiin joissa suunnitellaan yrityskauppaa tai sijoittamista listaamattomiin yrityksiin tai yrityksen sukupolvenvaihdosta. Arvonmääritysraportin laajuus liitteineen on noin 40 sivua.

Lue lisää arvonmäärityspalveluista.

Balance Ranking on monipuolinen tietopaketti tarkasteltavan yritysjoukon menestyksestä tuoreimpien tilinpäätöslukujen valossa. Raporttiin valittu yritysjoukko asetetaan paremmuusjärjestykseen yleisimmin käytettyjen tunnuslukujen mukaan. Raportin keskeinen sisältö: ranking-joukko, aakkosellinen hakemisto, päätaulukko, liikevaihdon mukainen järjestys, toiminnan laajuus, tulos ja kannattavuus, toiminnan tehokkuus, rahoitusrakenne, maksuvalmius, rankingyhteenvedot ja rankingkasvokuvat. Raportin Rating-liiteosassa kerrotaan kaikista yrityksistä tilinpäätöspohjainen menestysluokitus sekä tunnuslukujen riskiluokat. Kustakin yrityksestä kerrotaan lisäksi toiminnan laajuus, kannattavuus, pääoma ja sen tuotto, rahoitusrakenne, maksuvalmius sekä toiminnan tehokkuus eri tunnuslukujen kuvaamana neljältä viime vuodelta. Ranking-raportti valmistuu vuosittain Suomesta noin 50 toimialalta.