updatum

Updatum kertoo:

Tilaa oman alasi malliraportti veloituksetta:

Markkina-, kilpailija- ja mediaseuranta edullisesti uusimman teknologian avulla

Updatum tarjoaa uudentyyppisen, kustannustehokkaan ja systemaattisen tavan seurata kattavasti kotimaista ja globaalia mediaa lähteenään lisäksi mm. eri toimialojen erikoistietolähteitä, kilpailijoiden ja asiakkaiden web-sivustoja, viranomaistietolähteitä ja blogeja. Saatte nopeasti ja vaivatta kriittisen tiedon ja pystytte myös helposti jakamaan sen organisaatiossanne eri henkilöiden ja yksiköiden tarpeiden mukaisesti.

Systemaattinen business intelligence, kilpailijaseuranta ja mediaan reagointi ovat olennaisia tekijöitä menestyksen saavuttamiseen.

Updatum on kustannustehokas työväline esim. markkinoiden, kilpailijoiden, teknologioiden ja asiakkaiden seurantaan. Sen avulla voidaan seurata myös organisaation media- ja brändinäkyvyyttä.

Tehokkaat seurantatyövälineet olivat aiemmin mahdollisia vain suuremmille organisaatioille - kehittyneen teknologian ansiosta nyt myös esim. vientimarkkinoilla toimivat PK-yritykset pystyvät hyödyntämään palveluamme.

Kun haluatte seurata esim. Venäjän, Puolan, Baltian maiden, Kiinan, Intian, Brasilian, arabimaiden jne. markkinoita, on automaattinen käännöstyöväline erinomainen apu - ette ole enää vain englanninkielisen informaation varassa. Välitön käännös auttaa pureutumaan markkinoihin nopeasti ja tehokkaasti ja pystytte tekemään tarvittavat toimenpiteet viiveettä. Tämä luo kilpailuetua ja säästää samalla aikaa ja kustannuksia.

Kotimaan mediaseurannassa näette välittömästi oman ja kilpailijoidenne näkyvyyden ja voitte reagoida tarvittaviin muutoksiin nopeasti. Voitte seurata myös keskustelupalstoja ja lisäksi tarvittaessa yli 70.000 blogia:

Seurannat voidaan kohdistaa tarvittaessa vain haluttuun mediaan: esim. alan ammattilähteisiin, viranomaistietoihin, itse valikoituihin lähteisiin. Seurantaa voidaan analysoida ja siitä voidaan raportoida automaattisesti graafisten työvälineiden avulla.

Updatumin julkaisujärjestelmä mahdollistaa tietojen jakelun organisaation avainhenkilöille Newslettereinä, RSS-syötteinä tai tiedot voidaan jakaa Intranetiin ja portaaleihin - vaivattomasti ja ilman lisäkustannuksia.

Updatumin keskeisimmät edut: